Chốt bảo vệ NBV15

Chốt bảo vệ có kích thước: 1500x1500x2300 mm.

Loại mái tròn.

Bộ khung làm bằng sắt kẽm.

Gọi Điện Để Được Tư Vấn:
Hotline 24/7: 0902968102
0902968102